5% VAT na wszystkie usługi gastronomiczne - prezentacja

Tematem Przewodnim Debaty Sejmowej, która odbyła się 12 września 2022 roku było wprowadzenie jednolitej stawki 5% VAT na wszystkie usługi i produkty gastronomiczne. To właśnie ten temat szczegółowo omówił podczas debaty - Jacek Czauderna, Prezes IGGP. Zamieszczamy Prezentację, która stanowiła ilustrację wystąpienia Prezesa IGGP.

Czytaj więcej

Relacja z DEBATY w SEJMIE RP

Za nami Debata Sejmowa - 5% VAT w Gastronomii, która odbyła się 12 września 2022 roku w Sejmie RP w Warszawie. Przedsiębiorcy związani z branżą gastronomiczną przedstawili posłom Sejmu RP swoje propozycje rozwiązań aktualnych problemów z jakimi zmagają się w swoich biznesach.

Czytaj więcej

Spotkanie Gastronomów u Rzecznika MŚP

Jeszcze przed debatą w Sejmie RP w dniu 12 września 2022 r., przedstawiciele IGGP na czele z Dorotą Rydygier, (która reprezentuje Pozew Zbiorowy przeciw Skarbowi Państwa) zgłosili swoje obecne problemy do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Głównie chodziło o zwrócenie uwagi przedstawicielom Ministerstwa Finansów na błędne interpretacje przepisów prawa podatkowego w ustawie o VAT.

Czytaj więcej